Cây trường sinh vằn – –

Cây trường sinh vằn (danh pháp hai phần: Kalanchoe delagoensis) là một loài cây mọng nước, bản địa của Madagascar. Cũng như các loài khác thuộc nhóm Bryophyllum thuộc chi Kalanchoe, K. delagoensis có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng lá rất tốt, đây cũng là nguồn gốc cho tên gọi của loài này trong nhiều ngôn ngữ.

K. delagoensis là một loài xâm thực, nó chứa cardiac glycosid[1] có thể gây chứng khó thở tim, nhất là trên các động vật ăn cỏ[2]. Trong năm 1997, 125 con bò đã bị chết do ăn phải lá cây trường sinh vằn ở một khu vực gần Moree, bang New South Wales, Australia[3].

  • Baza Mendonça, Luciana & dos Anjos, Luiz (2005): Beija-flores (Aves, Trochilidae) e seus recursos florais em uma área urbana do Sul do Brasil [Hummingbirds (Aves, Trochilidae) and their flowers in an urban area of southern Brazil]. [Portuguese with English abstract] Revista Brasileira de Zoologia 22(1): 51–59. doi:10.1590/S0101-81752005000100007 PDF fulltext
  • McKenzie, R.A. & Dunster, P.J. (1986): Hearts and flowers: Bryophyllum poisoning of cattle. Australian Veterinary Journal 63(7): 222-227. PMID 3778371 (HTML abstract)
  • McKenzie, R.A.; Franke, F.P. & Dunster, P.J. (1987): The toxicity to cattle and bufadienolide content of six Bryophyllum species. Australian Veterinary Journal 64(10): 298-301. PMID 3439945 (HTML abstract)
  • Steyn, Pieter S & van Heerden, Fanie R. (1998): Bufadienolides of plant and animal origin. Nat. Prod. Rep. 15(4): 397-413. doi:10.1039/a815397y PDF fulltext