Dendrobates duellmani – –

Dendrobates duellmani là một loài ếch thuộc họ Dendrobatidae.
Loài này có ở Ecuador và Peru.
Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

  • Monteza, J.I., Coloma, L.A., Ron, S., Almandáriz, A., Cisneros-Heredia, D. & Jungfer, K.-H. 2004. Dendrobates duellmani. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 21 tháng 7 năm 2007.

Phương tiện liên quan tới Ranitomeya ventrimaculata tại Wikimedia Commons